Alena Kadavá Grendysová, malířka a restaurátorka textlu

 

 

Alena Kadavá Grendysová / 1956 / pocházím z výtvarnické rodiny. Otec Karel Franta je akademický malíř - ilustrátor. Maminka akademická malířka v domácnosti. Na základní škole jí nejvíce bavilo kreslení a ruční práce. Rodiče ji dali studovat na Střední uměleckou průmyslovou školu obor - řezbářství. Ve škole se jí líbilo, ale stejně veliká touha byla zabývat se textilem. Později přešla na Vyšší odborné nástavbové studium textilní školy s oborem Restaurování textilu. S nadšením začala věnovat výtvarné textilní tvorbě. Po dokončení studia nastoupila do gobelínových dílen a později do Státních restaurátorských ateliérů v Praze. Po čase se jí podařilo získat licenci od ministerstva kultury a od té doby restauruje textilní dobové kostýmy a podobně - na volné noze.

Pro potěšení začala malovat a kreslit. V současné době má za sebou několik samostatných výstav.

Žije a pracuje v malebné vesničce pod Blaníkem Zvěstov u Benešova.