Hana Richterová, sochařka a řezbářka

Hana Richterová / 1965 / - sochařka a řezbářka.
 

Umělecké práci se věnuje od roku 1996. Postupně se seznamovala s výrazovými možnostmi řady výtvarných disciplín, ale nakonec se zaměřila na dřevěnou plastiku a řezaný reliéf. Právě dřevo jí umožnilo reálně zhmotnit jedinečné fantazijní hrátky, které jsou od samého počátku hlavním rysem její tvorby. S oblibou se zabývá návrhem designu a hledáním netradičních tvarů a řešení bytových doplňků,včetně originálního pojetí prací renovačních a rekonstrukčních.
Neodmítá zakázky a podněty užité či dekorativní (dřevěné řezané doplňky nábytku, ozdobné výplně dveří, betlémové figurky, hračky, věšáky, atd).

Má za sebou spousty výstav ať autorských nebo kolektivních. Zúčastňuje se každým rokem minimálně jednoho řezbářského sympozia. Její díla jsou zastoupena
v soukromých sbírkách v Kanadě, USA, Rakousku, Holandsku a Německu.
Od roku 2001 je členkou Unie výtvarných umělců Č R. Žije a tvoří v Kutné Hoře