Jaroslav Vilím, malíř

 

Po absolvování Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity Olomouc studoval malbu u akademického malíře Jaroslava Kapce, pak u Jaromíra Zahela a kresbu u Jaroslava Domitera. Věnuje se převážně olejomalbě. Zobrazuje své pocity a nálady, snové představy nebo vnímání hudby.Trvalou inspirací mu je příroda se svými motivy a atmosférou. Vystavuje od roku 1986 a má za sebou desítky autorských a kolektivních výstav. Jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v České republice, Slovensku, Německu, Rakousku, Itálii, USA a Mexiku.
Je členem výtvarné skupiny GAMA. Žije a tvoří v Ostravě