Karel Dokouvil, ing.architekt a malíř


Karel Dokoupil / 1943 /, ing. architekt a malíř. Absolvoval Stavební fakultu VUT v Brně, obor architektura. Mnoho obyvatel Zlína jeho jméno zná ve spojitosti s firmou S - PROJEKT PLUS a.s., Zlín, kde pracoval řadu let, jako vedoucí architektonického ateliéru “C”. Od roku 2008 postupně ukončuje architektonickou praxi a začíná se více věnovat volné výtvarné tvorbě. První jeho obrazy / Blue Sky / jsou stylizované abstrahované krajiny s mořem a torzy architektonických objektů. Své předešlé tvůrčí zaměření nezapírá. Další etapou jeho malby jsou obrazy / Otevřený prostor / inspirované konkrétními krajinami / Řecko, Skotsko, Toskánsko ... /. Koncem roku 2010 maluje několik obrazů inspirovaných pouští, kde tvary písečných dun, stíny a zemitá barevnost tvoří fantastickou scenérii. V poslední době se v jeho obrazech začínají objevovat figurální motivy. I v těchto obrazech se uplatňuje geometrie a matematické vztahy.

Žije a tvoří ve Zlíně