Milan Raška, malíř a grafik

Milan Raška / 1956 / Studia : Pedagogická fakulta UJEP Brno, obor výtvarná výchova. Ve své tvorbě se zaměřuje na figurální kompozice a to zejména na akty. Snaží se zachytit realitu současného života a přinutit diváka k zamyšlení. Proto na obrazech zobrazuje ženy ve společnosti mužských postav, většinou stylizovaných do rolí šašků, klaunů a starců. Raškova tvorba nezahrnuje pouze obrazy aktů, také maluje  krajiny, zátiší a věnuje se kresbě. Už několik let organizuje setkání výtvarníků v Bzenci pod názvem “Bzenecký výtvarný podzim”. Je zastoupen ve sbírkách v Anglii, USA, Austrálii, Novém Zélandu, Rakousku, Itálii, Německu aj. Žije a pracuje ve Veselí nad Moravou a v Louce.