Miriam a Aleš Poláčkovi, malba, grafika, ilustrace a šperky z různých materiálů

 

Miriam Poláčková Štěpánová / 1978 v Dačicích / V roce 1997 dokončila studium na Střední zdravotnické škole .Tomuto oboru se dále nevěnovala. Již od poloviny devadesátých let se plně začala věnovat drobné umělecké tvorbě - tkané, kožené a měděným šperkům. Později se zaměřila na kombinovanou techniku batiky, kresbu a malbu.Těmto technikám se věnuje do dnes.


Aleš Poláček / 1980 v Bohumíně /. V letech 1995 -1999 vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Ostravě, obor Užitá malba. Ve své tvorbě se věnuje převážně malbě a ilustraci, příležitostně interiérovým dekoracím - malbě na stěnu, na sklo, mozaikám atd. V poslední době ho také zaujala tvorba autorského šperku. Vystavuje a prodává v galeriích po celé České republice, výtvarně realizoval mnohé veřejné i soukromé prostory.V letech 2009 - 2010 ilustroval několik učebnic angličtiny pro děti.

Jejich tvorba je zastoupena v soukromých sbírkách v České republice, na Slovensku, Anglii a také v Japonsku.

Žijí a tvoří společně v malé vesničce Těchonín v Orlických horách.