Radovan Langer, malíř, kreslíř, ilustrátor, autor prostorových realizací, výtvarný teoretik a kurátor.

Radovan Langer / 1957 /. Studia : 1976 až 1981 - Katedra výtvarné teorie a výchovy Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 1985:  doktorát z oboru filozofie na FF UP Olomouc. Má za sebou velké množství kolektivních i autorských výstav doma a zahraničí. Jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v Belgii, Itálii, Holandsku, Rakousku, Německu, Ukrajině, Jihoafrické republice a také ČR. Od roku 1991 je členem Unie výtvarných umělců Olomoucka. Od roku 2000 čestný občan holandského města Voorburg. Žije a tvoří v Hranicích.