Miroslav Göttlich, akad.sochař, malíř a grafik.

Narodil se 8. dubna 1954 ve Zlíně. V letech 1969 až 1973 absolvoval Střední umělecko průmyslovou školu v Uherském Hradišti a v období let 1973 - 1979 Akademii výtvarných umění v Praze. Od ukončení studia se věnuje volné tvorbě, kde se soustředí především na malbu, kresbu, grafiku, dřevěnou plastiku a také výtvarným realizacím. Zúčastnil se několika desítek autorských a kolektivních výstav, jeho tvorba je zastoupena v mnoha soukromých sbírkách u nás i v zahraničí (USA, Austrálie, Itálie, Francie, Německo, Rakousko aj.), pravidelně se rovněž objevuje v nabídce aukčních síní.

Charakteristickým rysem tvorby je soustředěné hledání v oblasti figurální i abstraktní malby, odstraňování hranice mezi kresbou a malbou a vytváření nových vztahů. Linie kresby se prolíná s účinkem barevných ploch, vliv sochařského umění se pak odráží v plasticitě dřevěných tvarů asambláží, které jsou podtrženy malířsky modelovanou barevnou hmotou. Hlavními tematickými okruhy se stávají pocit pomíjivosti a odcizení v lidském světě, vliv podvědomí či míra nadreálna, doteky, napětí a zneklidnění forem, současně i nalézání východiska v antické i křesťanské tradici s jejich transformací do současnosti. Častým námětem autorovy tvorby je však i hudba a velká láska k ní. Témata jsou převážně zpracovávána výhradně technikou olejomalby či asambláže.

 

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA -  informace o cenách požádejte mailem galeristu : info@pavezkadesign.cz